Hyppää sisältöön

In English

Nopsaa osaamista (ESR)

Hankeaika: 1.6.2020–31.1.2021

Euroopan unioni

Rahoitus:

ESR

Hankkeen hallinnointi:

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Koulutuskuntayhtymä Brahe hankkeen osatoteuttajana

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää mikro- ja pk-yritysten sekä julkisten työorganisaatioiden työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta. Tässä hankkeessa vastataan työmarkkinoiden äkilliseen rakennemuutokseen toteuttamalla Monikampus-hankkeen (ESR, S21716) ennakointityön ja yritysvierailujen osaamiskartoitusten perusteella esimiestyöhön, työhyvinvointiin ja kriisien hallinnan osaamisen kehittämiseen liittyviä lyhytkestoisia verkkokoulutuksia. Hankkeessa suunnitellaan, markkinoidaan ja toteutetaan lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kanssa. Toteutuneet koulutukset edistävät yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja johtamista, muutoksiin sopeutumista, työn organisoinnin toimintamalleja ja henkilöstön osaamista. Näkökulmana on yritystason/organisaatiotason kehittäminen.

Lisätietoja:
Leo Aho, leo.aho@brahe.fi, puh. 0440 394 332