Hyppää sisältöön

In English

Osaamisboosti (Sitra)

Hankeaika 1.5. – 31.12.2021

Pilottihanke vastaa Raahen seudun avaintoimialojen osaamiskysyntään ja tki-toiminnan haasteisiin. Pilottihankkeessa selvitetään sadan yrityksen osaamistarpeet ja luodaan uudenlaiset toimintamallit osaamisen hankkimiseen ja osaamisidentiteettiajattelun hyödyntämiseen työpaikoilla.

Alueen työpaikkojen kanssa rakennettavat osaamissolut selkeyttävät toimijoiden rooleja osaamisen tuottamisessa ja vastaavat jatkossa osaltaan sujuvasta yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä. Mukana olevien organisaatioiden sisällä toimivat osaajaboostaajat ja pilottihankkeessa mukana olevat opettajat varmistavat toiminnan jatkuvuuden. Pilottihankkeesta vastaa koulutuskuntayhtymä Brahe.

Päätoteuttaja
Koulutuskeskus Brahe

Hankkeessa mukana
Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys sekä Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Lisätietoja
Tuija Nurkkala
tuija.nurkkala@brahe.fi
p. 0400 252138