Hyppää sisältöön

In English

Osaamismatkalla (ESR)

Hankeaika: 1.6.2020–30.4.2022

Euroopan unioni

Rahoitus:

ESR

Hankkeen hallinnoija:

Turun yliopisto

Osatoteuttajat:

  • Koulutuskuntayhtymä Brahe
  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Otus
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
  • Lappia

 

Hankkeen kuvaus

Osaamismatkalla-hankkeen tavoitteena on lisätä ohjaustyötä tekevien tietoa ja osaamista erilaisten opinto- ja urapolkujen ohjaamisesta ja opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista yli tutkintorajojen sekä kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevan, tulevaisuussuuntautuneen ja normitietoisen ohjauksen menetelmien ja palveluiden hyödyntämiseen. Osaamismatkalla-hankkeen uutuusarvo on monialaisen uraohjauksen verkko- tai hybridivalmennuksen kehittäminen ohjaustehtävissä toimiville henkilöille, jotta he voivat nostaa omaa osaamistasoaan jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti. Lisäarvoa tuo se, että monialaisen uraohjauksen valmennuksen suorittaneet henkilöt voivat osoittaa oman osaamisensa suorittamalla osaamismerkin. Tavoitteena on siis nimenomaan tarjota jatkuvan oppimisen ja osaamisen osoittamisen mahdollisuutta osaamismerkillä sellaisille ohjaustoimijoille, joilta puuttuu uraohjaukseen liittyvä koulutus.