Hyppää sisältöön

In English

Pitävää ohjausta

Hankeaika: 13.11.2020–30.6.2022

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Rahoitus:

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen / OPH

Hanketta hallinnoi:

  • Gradia
  • Hankeverkosto; Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, POKE, Saimaan ammattiopisto, Salpaus, Kainuun ammattiopisto, Brahe

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvaa siirtymää. Yhteistyössä verkoston kanssa kehitetään perusopetuksen aikaista ohjausta sekä 9-lk:n jälkeisen kesän aikana tapahtuvia ohjauksen malleja siten, että siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle on sujuva. Lisäksi kehitetään opiskelijan kiinnittymistä toisen asteen opintoihin, opintojen aikaista ohjausta ja toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymiä. Opiskelijoiden vertaistukea ja hyvinvointia kehitetään luomalla vertaisohjauksen toimintamalli. Systemaattista ja moniammatillista yhteistyötä palvelevaa tiedonsiirtoa kehitetään hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Tuloksena syntyy perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvan siirtymän malli tarkoituksenmukaiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä malli toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymälle. Hyvän ohjauksen kriteerit uudistetaan osana valtakunnallisen verkostoa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijat ja hakijat, jotka ovat vaarassa jäädä ilman opiskelupaikkaa, valmistuneet opiskelijat. Kohderyhmänä ovat myös perusopetuksen, ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen opinto-ohjaajat ja ohjaushenkilöstö.

Tulokset:
Katso tästä hankkeen tulokset koottuna

Lisätietoja: 
Päivi Antinoja, paivi.antinoja@brahe.fi