Hyppää sisältöön

In English

Pitovoimaa luvan opintoihin

Hankeaika 1.1.2021-30.6.2022

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Rahoitus
Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku: 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

Hallinnointi
Koordinoija: Ysao
Hankeverkosto: Brahe, Kpedu, Hyria, Lappia, Harjun oppimiskeskus, Jamin

Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja toimintamalleja keskeyttämistä ehkäiseviin toimiin luonnonvara-aloilla. Luonnonvara-alan opiskelijat muuttavat opintojen perässä usein uudelle paikkakunnalle ja useimmiten myös oppilaitoksen järjestämiin asuntoloihin. Luonnonvara-alan opintoihin hakeutuu myös melko paljon opiskelijoita, joiden odotukset opinnoista eivät välttämättä vastaa alan fyysistä- sekä henkistä -haastavuutta. Alan opiskelijat ovat monesti myös työelämässä olevia, jolloin kontaktipinta oppilaitokseen voi jäädä vähäiseksi. Edellä johtuvista syistä luonnonvara-alan opiskelijoiden opintojen etenemisessä on paljon haasteellisuutta ja negatiivista keskeyttämistä. 

Hankkeen tavoitteena on hyvinvointi- ja opintoihin kiinnittymisen toimintamallien kehittäminen luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden, niin opiskelijan kuin oppilaitoksen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään opintojen aikaista opinto-ohjausta, huomioiden luonnonvara-alan opiskelun, sekä kausiluonteisuuden vaihtelut. Hankkeen toimina kokeillaan yhteisöllistä toimintakulttuuria- ja ryhmäyttämistä tukevia toimintamalleja yhteisöllisyyden tukemiseksi. Hankkeessa luodaan verkostoyhteistyössä (sosiaalipalvelut, nuorisotoimi, kolmassektori, järjestöt) toimintamalleja, joilla tunnistetaan ja tuetaan opiskelijan sosiaalisia suhteita, mielenterveyttä ja itsenäistä toimijuutta.

Lue lisää hankkeen aikana tuotetusta sisällöstä täältä.

Lisätietoja
Riikka Pajuvesa-Korkala
p. 040 8343 404
riikka.pajuvesa-korkala@brahe.fi