Hyppää sisältöön

In English

16.11.2020

Vertaisvalmentajatoiminta käynnistyy!

Yhdessä parasta Pohjoinen -hankkeessa (OPH) kehitetään Laatu- ja tasa-arvo -ohjelman mukaisia tavoitteita Pohjois-Suomen verkostossa. Hankkeessa jatketaan aikaisempien Parasta -kehittämishankkeiden mallien integrointia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Hankkeen kehittämistyö muodostuu näiden mallien käytöstä ja niiden "parastamisesta" eli jatkokehittämisestä. Keskeisenä toimintana on laaja yhteistyö koulutuksen järjestäjien välillä sekä hankkeen aikana käynnistettävä vertaisvalmentajatoiminta. Valtakunnallisesta kokonaiskoordinaatiosta vastaa Tredu. Pohjoisen koordinaattorina toimii REDU ja kehittämiskumppaneina ovat myös Luovi, KAO, JEDU, KPEDU, Lappia, OSAO, Brahe, SAKK ja SDO.

Tavoitteet:
1. Vertaisoppimisen mallit ja osaaminen vertaisoppimisen tueksi
2. Asiakaslähtöinen HOKS prosessi
3. Asiakaslähtöinen koulutus- ja oppisopimusprosessi
4. Yhdenmukainen ja asiakaslähtöinen työelämässä oppimisen palveluprosessi

Vertaisvalmentajat perehdytetään Parasta -hankkeiden toimintamalleihin ja heidän kauttaan vahvistetaan oppilaitosten yhtenäisiä ja tasalaatuisia toimintamalleja. HOKS, koulutus- ja oppisopimusprosessi sekä niihin liittyvät palveluprosessit yhdenmukaistuvat yhteisen valmentautumisen ja kehittämisen myötä. Vertaisoppiminen toimii ”punaisena lankana” koko hankkeen toiminnan ajan jatkuvana toimintana. Osallistumme verkostossa suunnittelemaan vertaisoppimisen toimintatapoja, jotka toimivat verkoston toimijoiden yhteisiä tavoitteita ja teemoja yhdistäen. Olemme aktiivisesti muodostamassa ja kehittämässä hyviä käytänteitä temaattisia kumppanuuspareja tai pienryhmiä hyödyntäen. Yhteistyössä kehitetään vertaisoppimisen menettelyjä, kuten esimerkiksi sparraus, mentorointi, kevyt vertaisarviointi/oppiminen, benchmarkkaus jne. Vertaisvalmentajien keskinäinen verkostoituminen ja vertaisoppiminen luovat uusia näkökulmia ja toimintamalleja yhtenäistämällä käytänteitä. Valtakunnallisesti vertaisvalmentajaverkosto on OPH:n ja OKM:n suuntaan myös yhtenäinen ohjausverkosto. Toimintaa tuetaan oppilaitoksessa johdon antamin valtuutuksin ja resurssein sekä mahdollistamalla koulutus ja perehdytys valmentajan rooliin ja tehtävään.

Vertaisvalmentajutta kehittämässä ovat 76 koulutuksenjärjestäjää ja yli 250 vertaisvalmentajaa.

Syksyn 2020 aikana olemme nimenneet vertaisvalmentajat kaikille Brahen toimialoille sekä pedagogisen taustatiimin tukemaan vertaisvalmentajatoimintaa ja asiakaslähtöisten prosessien kehitystyötä. Seuraava askel on parasta-toimintamallien jatkojalostaminen ja vertaisvalmennuksen oppilaitoskohtaisen suunnitelman laatiminen.