Hyppää sisältöön

In English

21.6.2022

Tiedote Ruukin hevoskeskuksen tilanteesta

Suhtaudumme erittäin vakavasti mediassa esille tulleisiin väitteisiin koskien Ruukin hevoskeskuksen hevosten kohtelua. Olemme välittömästi suorittaneet sisäisen selvitystyön sekä osallistumme avoimesti sekä Hippoksen että poliisin aloittamaan selvitykseen. Väitteet tulee tutkia perusteellisesti ja haluamme turvata eri tahoille työrauhan, jonka vuoksi emme tule antamaan asiassa jatkotiedotteita tai kommentteja ennen kuin selvitystyö on valmistunut.

Hevoskeskuksessa on huolehdittu siitä, että olosuhteet ja henkilökunta turvaavat hevosten hyvinvoinnin. Hevoskeskuksessa on säännönmukaiset ja säännölliset eläinlääkäritarkastukset, joten hevosten kunnon tarkastukset ja tarpeelliset hoitotoimenpiteet ovat tulleet aina suoritetuksi asianmukaisesti. Hevoskeskuksessa on tehty valvontaeläinlääkärin tarkastuskäyntejä vuosien aikana, eikä niiden perusteella ole noussut esille huolenaiheita. Viimeisimmät tarkastuskäynnit on toteutettu 27.5.2022 ja 6.6.2022. Vastavalmistuneen tarkastusraportin mukaan hevoset ovat olleet asiallisesti hoidettuja sekä levollisia.

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt lopettaa ravivalmennuksen nykymuodossaan vuoden loppuun mennessä ja samassa aikataulussa tehdään suunnitelmat hevoskeskuksen tulevista palvelumuodoista. Raviopetus jatkuu keskeytyksettä. Edellä mainittu päätös ei liity nyt mediassa oleviin väitteisiin. Tulevia toimintamalleja on suunniteltu jo pitkään ja päätökseen liittyvät myös taloudelliset syyt.