Hyppää sisältöön

In English

21.3.2024

Koulutuskeskus Brahe vetovoimainen yhteishaussa

Erityisesti hius- ja kauneudenhoitoala, logistiikka ja sisärakentaminen lisäsivät hakijamääriään. Palvelualojen hakijamäärä lähes tuplaantui.

Kevään 2024 toisen asteen yhteishaussa Raahen seutukunnan ensisijaisista hakijoista 61 % haki ammatilliseen koulutukseen ja 39 % lukiokoulutukseen. Kaikista alueen hakijoista 56 % haki ensisijaisesti opiskelemaan Koulutuskeskus Brahen eri koulutusaloille.  

– Hakijamäärä ja sen jakautuminen vastaa hyvin alueen elinkeinorakenteen osaajatarpeisiin, ja Brahessa ollaan tyytyväisiä yhteishaun kokonaistulokseen, kommentoi kuntayhtymän johtaja, rehtori Jaana Ritola

Palvelualat lähes tuplasivat hakijamääränsä 

Palvelualojen toimialapäällikkö Jani Lehtoniemi toteaa, että korona-aika vaikutti etenkin palvelualoihin, mikä on varmasti vaikuttanut aiempien vuosien hakijamääriin. Nyt Brahen palvelualat lähes tuplasivat hakijamääränsä. Erityisesti logistiikan alalle ja hius- ja kauneudenhoitoalalle on kiinnostusta. 

– Logistiikan ala on suhteellisen uusi ala oppilaitoksessamme, ja olemme tehneet koulutusta tunnetuksi seutukunnassa. Alan työnäkymät ovat hyvät, Lehtoniemi kertoo. 

Vaikka palvelualojen hakijamäärä lisääntyi, hakijoita saisi olla enemmänkin. 

– Tällä hetkellä on kova pula esimerkiksi ravintola- ja puhtaanapitopuolen osaajista, Lehtoniemi toteaa ja muistuttaa, että aloille voi hakeutua myös jatkuvan haun kautta. 

Rakennusalan haastava tilanne näkyy hakijamäärissä 

Rakentamisen alojen hakijamäärien laskua selittänee alan suhdannetilanne.  

– Työelämäfoorumissa harmittelimme hakijamäärän laskua, sillä kolmen vuoden opintojen jälkeen rakennusalalla on todennäköisesti pulaa osaajista. Tilastojen ja ennusteiden mukaan rakentamisen suhdanne kääntyy jo vuonna 2025 nousuun, kertoo tekniikan alojen toimialapäällikkö Tuija Nurkkala.  

Sisärakentamisen hakijamäärä kuitenkin nousi. Sisärakentamisen opintoihin hakeneet ovat usein valinneet rakennusalan toiseksi tai kolmanneksi vaihtoehdoksi, joten talonrakennuksen ryhmä todennäköisesti täydentyy näistä hakijoista. 

Kone- ja tuotantotekniikan ensisijaisten hakijoiden määrä pysyi viime vuoden tapaan korkealla tasolla. 

Luovien alojen ja luonnonvara-alojen hakijamäärät pysyivät edellisvuoden tasolla.  

Kevään yhteishaku peruskoulun päättäville sekä muille ilman ammatillista tutkintoa oleville päättyi 19.3.2024. Yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 13.6.2024.  

Jatkuva haku täydentää yhteishakua. Kokonaisten tutkintojen lisäksi jatkuvan haun kautta hakeudutaan suorittamaan osatutkintoja, joilla täydennetään omaa ammatillista osaamista.