Hyppää sisältöön

In English

26.3.2024

TOIMI-hankkeessa on tavoitteena heikommin työllistyville saumaton, matalan kynnyksen palvelupolku kohti työelämää

Raahen työssäkäyntialueella on käynnistynyt TOIMI-hanke, joka toimii työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden ja työttömien työnhakijoiden parissa.

Hankkeessa on tavoitteena rakentaa asiakkaille matalan kynnyksen palvelupolku kohti työelämää. Palvelumallin kehittämisessä ovat mukana Raahen alueen työllisyyden kuntakokeilu, Raahen kaupunki, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat sekä hankkeen vetäjä Koulutuskuntayhtymä Brahe.

Jokaisen hankkeessa olevan kunnan alueella kehittämistyötä ovat tekemässä työelämävalmentajat, jotka verkostoyhteistyössä rakentavat asiakkaan saumatonta palvelupolkua kohti koulutusta, työelämää tai muuta sopivaa ratkaisua. Tavoitteena on osallistava ja asiakaslähtöinen palvelumalli, jossa lähdetään liikkeelle kunkin työnhakijan tilanteesta ja luodaan sopivan kokoiset askeleet kohti työpaikkaa tai koulutusta. Askelina voivat olla esimerkiksi erilaiset uraohjaukselliset toimet, digitaitovalmennukset tai koulutus- tai työkokeilut.

Yhtenä tärkeänä elementtinä asiakkaan polulla on oman osaamisen tunnistaminen ja mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Koulutuskeskus Brahe on luomassa toimintamalleja asiakkaan opiskelu- ja työelämävalmiuksien edistämiseen sekä kehittää matalan kynnyksen moniosajuus-, täsmä- ja täydennyskoulutuksia osaamisen päivittämiseen, jotta osaaminen vastaa työelämän tarpeita.

Tällainen palvelupolku sisältää myös pitovoiman. Pitkään työttömänä olevalle erilaiset siirtymävaiheet ovat usein haastavia taitekohtia, kuten esimerkiksi siirtyminen opiskelemaan, sopivan työpaikan löytäminen tai siirtyminen opinnoista työelämään. Näitä siirtymiä varten hankkeessa yhteistyöverkoston kanssa kehitetään pitävämmän tuen toimintamalleja siirtymien sujuvoittamiseksi.

Hanke on myös tukemassa ja ennakoimassa TE-palveluiden siirtymistä kuntien järjestettäväksi 1.1.2025. Uudistuksessa TE-palvelut tuodaan lähemmäksi asiakasta ja ne toimivat yhteystyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa, jotta alueen kilpailukykyä ja elinvoimaa voidaan parantaa.  TE-palvelut 2024-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä ja lisätä työ- ja elinkeinopalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta.

Lue TOIMI-hankkeesta Brahen verkkosivuilla