Hyppää sisältöön

In English

8.11.2022

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys korostuvat yrittäjyyskasvatuksessa

VÄKEVÄ-hankkeessa luotuja maakunnallisia suosituksia kokeillaan käytännössä.

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan kehittämässä yrittäjyyskasvatuksen mallia, jossa merkittävänä uudistuksena on kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällyttäminen tavoitteisiin.

Yrittäjyyskasvatus on tukemassa eri ikäisten oppijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä oman juttunsa löytämistä. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä on yhä tärkeämpää kehittää ja oppia digitaalisuuteen, kestävään kehitykseen ja kansainvälistymiseen liittyviä ajattelu- ja toimintatapoja.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vetämä ESR-rahoitteinen VÄKEVÄ-hanke koordinoi yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä, jossa on jo muodostettu Pohjois-Pohjanmaan eri kouluasteille yhteiset yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja suositukset. Brahe on mukana VÄKEVÄ-hankkeessa osatoteuttajana.

Visio: Pohjois-Pohjanmaan kestävää tulevaisuutta
tehdään yhdessä

Yrittäjämäisten taitojen ja yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen tuottaa nuorille mahdollisuuksien näkemistä omalla kotiseudulla. Yrittäjyyskasvatuksella on tärkeä rooli oppijan identiteetin rakentamisessa.

Keskeiseksi ohjenuoraksi alueellisissa seututiimeissä nousi ajatus, että yrittäjyyskasvatuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Merkityksellisenä nähtiin nostaa tavoitteeksi myös, että yrittävää kulttuuria luodaan yhdessä. Uudet yrittäjyyskasvatusta läpileikkaavat ja toisiaan tukevat teemat, kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys päätettiin sisällyttää kaikkiin yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteisiin.

Uudistettuun malliin sisältyy myös suosituksia toimenpiteistä ja esimerkkejä niiden toteuttamisesta, jotka ovat saatavilla minunpolkuni.fi-sivustolla kehittämistyön jälkeen. Suositusten keskiössä on muodostaa ehjä polku kouluasteelta toiselle siirryttäessä, huomioiden oppijan henkilökohtainen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen kehittyminen jatkuvana oppimisena.

Minunpolkuni.fi-verkkosivusto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen uudet maakunnalliset suositukset sekä myös kouluastekohtaiset osaamistavoitteet.

VÄKEVÄ-hanketoteuttajat: Hankkeen osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Oulun kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.