Hyppää sisältöön

In English

22.11.2023

Laboratorioalalta uusi syväväylä kemiantekniikan korkeakouluopintoihin

Koulutuskeskus Brahen laboratorioalan opiskelijoille on nyt tarjolla väylä Centria-ammattikorkeakoulun kautta yliopistoon asti.

Koulutuskeskus Brahe ja Centria-ammattikorkeakoulu ovat luoneet uuden väyläopintoputken, jossa opiskelija suorittaa laborantin ammatillisten opintojen aikana ammattikorkeakoulun kemiantekniikan kursseja. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan ammattikorkeakoulussa.

Erityistä uudessa syväväylässä on se, että se tarjoaa väylän yliopistoon asti. Centrialla on olemassa valmis polku kemiantekniikan amk-opinnoista yliopisto-opintoihin.

Ammatillisiin opintoihin kuuluvat opintopaketit suoritetaan monimuotototeutuksina. Ne sisältävät suoraan 21 opintopistettä Centrialle ja 15 osaamispistettä, jotka sisältyvät ammatillisiin opintoihin Brahessa. Centrian väyläopinnot ovat algebra 3 op, geometria 3 op, kestävä ekologia 3 op, kemian perusteet 6 op ja orgaaninen kemia 6 op. Kemian perusteisiin ja orgaaniseen kemiaan kuuluvat laboratoriotyöt voi suorittaa Brahessa, mutta niistä on laadittava Centrian ohjeistuksen mukainen raportti.