Hyppää sisältöön

In English

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittaneena osaat toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa

  • kiinteistönhoidon osaamisala,
  • kotityöpalvelujen osaamisala ja
  • toimitilahuollon osaamisala. 

Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja ja tekninen kiinteistönhoitaja.
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimike on toimitilahuoltaja.

Kenelle koulutus sopii?

Kiinteistönhoitaja vastaa itsenäisesti työkohteistaan, joihin kuuluu yleensä yksi tai useampi rakennuskokonaisuus ulkoalueineen. Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu määräaikaistarkastukset, pienet huollot ja korjaukset sekä lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien valvonta ja tarvittavat säädöt. Myös ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito, lumityöt ja hiekoitus kuuluvat kiinteistönhoitajan tehtäviin. Kiinteistönhoitaja voi työskennellä esim. julkishallinnon työnantajien sekä kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyritysten palveluksessa.

Toimitilahuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat. Toimitilahuoltaja suunnittelee ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Hän käyttää työssään ammattikäyttöön tarkoitettuja siivouskoneita- ja välineitä. Asiakaskohteita ovat mm. julkishallinto, asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit.

Pääsyvaatimuksena on että, opiskelija on kiinnostunut puhtaus- ja kiinteistöalan tehtävistä, soveltuu alalle ja on sitoutunut opiskelemaan. Toimitilahuoltajan ja kiinteistöhoitajan opinnot takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden. 

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, päästäkseen opiskelijaksi pitää todentaa suomen kielen osaaminen vähintään tasolla A2.2. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja haluat soveltaa monipuolisesti tietoja ja taitoja

Tutkinnon sisältö

Tutkinto (180 osp) muodostuu:

  • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp)
  • kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp)
  • valinnaisista tutkinnon osista (70 osp) ja
  • yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joihin sisältyy tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset eperusteet löytyvät täältä.
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Kysy lisää!

Luoto Elsa

Luoto Elsa
opettaja, kiinteistöpalveluala

elsa.luoto@brahe.fi

044 439 4343

Suorsa Jari

Suorsa Jari
kiinteistö- ja tiimivastaava, opettaja

jari.suorsa@brahe.fi

044 439 4341

Kansainvälisyysyhteyshenkilö, KIPA