Hyppää sisältöön

In English

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelujen toteuttaja Tapahtumateknikko

Koulutuspaikka: Raahe

Tapahtumateknikon opinnoissa kouluttaudut tapahtumien rakentamisen ja teknisen toteuttamisen ammattilaiseksi. Opintojen sisältöjä ovat tapahtumien esiintymisympäristöjen sekä äänentoisto- ja valaisujärjestelmien rakentaminen ja tekniikan käyttäminen esitystilanteissa. Opit esiintymisympäristöjen suunnittelua, mikrofonitekniikkaa, äänentoistolaitteiden ja erilaisten valaisimien sekä visuaalisten tehosteiden hyödyntämistä tapahtumien teknisessä toteutuksessa. Perehdyt ääni- ja valo-ohjelmistoihin, valo-ohjaimiin, äänimiksereihin, mikrofoneihin, kaiuttimiin sekä tapahtuman teknisiin tuotantoprosesseihin. Voit valita yksilöllisesti omia tavoitteitasi tukevia tutkinnon osia.

Tapahtumateknikon työssä on eduksi:

  • reipas työhöntarttuva asenne
  • fyysisinen kunto rakennusvaiheita varten
  • pitkäjänteisyys ja järjestelmällisyys
  • sosiaaliset taidot asiakas- ja ryhmätyötilanteissa
  • visuaalinen näkemys
  • ongelmanratkaisutaito
  • kiinnostus teknologiaan ja sen käyttämiseen.

Opiskelet meillä työelämälähtöisissä projekteissa. Ne voivat olla asiakastöitä työpaikalla tai kouluympäristössä. Merkittävän osan opinnoista opiskelet koulutus- tai oppisopimuksella alan yrityksissä. Meillä on sujuva yhteistyö alueen yritysten kanssa, ja opetusta toteutetaan yhdessä niiden kanssa. Meillä voit opiskella myös yrittäjyystaitoja käytännönläheisesti Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa.

Opintojen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi äänentoisto- ja valaisupalveluita tarjoavien yritysten palvelukseen, teattereihin, kulttuuritaloihin tai erilaisten organisaatioiden av- ja esitystekniikasta vastaavaksi. Voit toimia myös yrittäjänä tai freelancerina.

Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinnon sisältö

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä.

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihinja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Tapahtumateknikoksi opiskeleva suorittaa mediamateriaalien tekemisen (15 osp) sekä audiovisuaalisen tuotannon (15 osp) tutkinnon osat, joissa opit laajasti erilaisten mediamateriaalien valmistamiseen sekä audiovisuaalisissa tuotannoissa työskentelemiseen liittyviä taitoja.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Tapahtumateknikoksi opiskeleva voi löytää sopivia tutkinnon osia esimerkiksi seuraavista:

Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa.
Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, päästäkseen media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon opiskelijaksi pitää todentaa suomen kielen osaaminen vähintään tasolla B1.1. Lue lisää kielitaidon arvionnista.

Kysy lisää!

Asukas Jari

Asukas Jari
lehtori, mediatuotanto

jari.asukas@brahe.fi

040 059 7391