Hyppää sisältöön
Maatalousalan perustutkinto - maatilatalous, maatalousteknologia tai eläintenhoito

Maaseutuyrittäjä

Koulutuspaikka: Siikajoki/Ruukki

Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan muun muassa maatilamatkailua, koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista ja ympäristön hoitoa sekä palvellaan loma-asukkaita. Koulutuksessa opiskelija saa valmiudet toimia alueen keskeisten tuotannonalojen, nautakarja- ja kasvinviljelytilojen yrittäjinä ja työntekijöinä. Opinnoissa keskeisintä ovat yritystalouteen, peltoviljelyyn, kotieläintuotantoon ja maatalouskoneisiin liittyvät opinnot.

Maatalousalan ammatteja ovat maaseutuyrittäjä, maanviljelijä, lomittaja, maataloustarvikemyyjä, maatilamatkailuyrittäjä ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Eläintenhoitajat voivat työskennellä myös lemmikkieläinkaupan tai -hoitolan palveluksessa tai tutkimusavustajina. Kasvavana maaseudun palvelutoimintana ovat koneurakointi- ja alihankintatyöt.

Tutustu opetusmaatilaan!

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
  • Työskentely maatalousalalla
  • Maaseutuyrittäminen
 • Maatilatalouden osaamisala 40 osp tai
 • Maatalousteknologian osaamisala 40 osp tai
 • Eläintenhoidon osaamisala 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan työssäoppimisestasi ulkomailla. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Hakeminen

Koulutuksiin hakeudutaan yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta. Yhteishakuajan ulkopuolella voit hakea meille jatkuvassa haussa. Hakeutuminen koulutukseen on mahdollista aina, olipa sinulla aiempia tutkintoja tai ei.

TÄSSÄ OLI LOMAKE MYÖS: https://www.raahenedu.fi/rmo/wp-content/uploads/2018/04/jatkuva-haku2018-1.pdf

Lisätietoa

Puh. 040 1357 180
maaseutuopisto@raahenedu.fi