Hyppää sisältöön
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, tuotantotekniikan osaamisala / asennuksen ja automaation osaamisala

Koneistaja, asentaja, hitsaaja

Metallialan ammattilaisia tarvitaan monilla erilaisilla teollisuuden aloilla tuotteiden valmistajina, erilaisten koneiden ja laitteiden asentajina ja kunnossapitohenkilöstönä. Työmarkkinoilla on pulaa alan osaajista eli erinomaiset työnäkymät!

Koneistaja
Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC- työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen.

Levyseppähitsaaja
Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta.

Koneasentaja
Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa.

Kenelle koulutus sopii?

Tutkinnon kohderyhmänä ovat metallialan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat.  Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Kone- ja metalliala on voimakkaasti kansainvälistyvä ja tuotteista suurin osa menee ulkomaan vientiin. Alan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa työpaikalla oppimisesta ulkomailla. Metallialan opiskelijoita on ollut vaihdossa mm. Maltalla, Saksassa, Unkarissa ja Sloveniassa.

Tutkinnon sisältö

Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

Koneistaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Valmistustyötehtävässä toimiminen 25 osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp
 • Koneistus 30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm.

 • Konepajamittaukset 20 osp
 • CNC-sorvaus 20 osp
 • CNC-jyrsintä 20 osp

Levyseppähitsaaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Valmistustyötehtävässä toimiminen 25 osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp
 • Hitsaus- ja levytyöt 30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm.

 • Hitsaus 20 osp
 • Levyjen CNC-leikkaus 20 osp
 • Teräsrakennetyöt 20 osp

Koneasentaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Valmistustyötehtävässä toimiminen 25 osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp
 • Koneasennus 30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm.

 • Hydrauliikka-asennukset 20 osp
 • Pneumatiikka-asennukset 20 osp
 • Kunnossapito 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 •   matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 •   viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 •   yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue lisää tutkinnosta ePerusteissa

Lisätietoa

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.

Kysy lisää!

Kaivola Markku

Kaivola Markku
lehtori, metalliala

markku.kaivola​@brahe.fi

040 353 2201