Hyppää sisältöön
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan tehtävissä käytetään erilaisia työvälineitä ja mittalaitteita. Tärkeää on erilaisten käytettävien materiaalien ja komponenttien tuntemus, turvallisuus, ekologisuus ja taloudellisuus.  Asennustöissä turvallisuus ja laadukkuus ovat päivän sanoja. Myös asiakaspalvelu on keskeinen osa työtä. Opiskelun aikana tehdään käytännön harjoituksia oppilaitoksen työtiloissa.  Työelämässä opitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sähkö- ja automaatioalan yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä ulkomaille kansainväliseen vaihtoon alan yritykseen.

Sähköasentaja

Sähköasentajaksi valmistunut osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan.

Automaatioasentaja

Automaatioasentajaksi valmistunut osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja -säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Kenelle koulutus sopii?

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Koulutus soveltuu

 • sähkö- ja automaatiotekniikasta kiinnostuneille
 • henkilöille, joilla on jo alan työkokemusta
 • alan vaihtajille

Tutkinnon sisältö

Sähköasentaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat mm.

 • Rakennusautomaatioasennukset 45 osp
 • Sähkökäyttöjen asennukset 25 osp

Automaatioasentaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat mm.

 • Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
 • Prosessiautomaatioasennukset 45 osp
 • Rakennusautomaatioasennukset 45 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Lue lisää tutkinnosta ePerusteissa

Lisätietoa

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.

Kysy lisää!

Mämmelä Matti

Mämmelä Matti
lehtori, sähköala

matti.mammela​@brahe.fi

050 576 6664