Hyppää sisältöön

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun toteuttaja Kuvataiteen osaaja

Koulutuspaikka: Raahe

Kuvataiteeseen suuntautuessasi perehdyt kuvan tekemiseen piirustuksen, maalauksen, taidegrafiikan ja kuvanveiston menetelmillä. Harjaannut tekemään havaintoon perustuvia kuvia, kehität omaa taiteellista ilmaisuasi ja perehdyt näyttelytoimintaan. Työelämälähtöisissä projekteissa teet tilaustöitä sekä ulkoisille asiakkaille että koulutuskuntayhtymämme sisäisiin tarpeisiin. Opit yhdistämään asiakkaan toiveet ja oman näkemyksesi. Teosten valmistaminen yhteisiin näyttelyihin sekä näyttelyn rakentaminen ovat osa opintojasi. Valmistat taideteoksia ja -tuotteita myös myyjäisiin, joissa pääset harjoittelemaan asiakaspalvelua ja tuotteiden hinnoittelua.

Voit valita yksilöllisesti omia tavoitteitasi tukevia tutkinnon osia. Osan opinnoista opiskelet koulutussopimuksella alan työpaikoilla. Voit opiskella yrittäjyyttä osallistumalla NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja kehittämällä omia tuotteita tai palveluita. Teoriaa opit käytännön työtehtävien lomassa tietoiskuina ja työpajoina, joita järjestetään kulloistenkin projektien tarpeisiin. Koko opintojesi ajan rakennat omaa portfoliotasi, joka on käyntikorttisi työelämään.

Etenet opinnoissasi tutkinnon osa kerrallaan. Kun olet harjoitellut riittävästi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia käytännön projekteissa, osoitat osaamisesi näytössä – jälleen tekemällä käytännön työtehtäviä.

Perustutkinnon jälkeen monet jatkavat korkeakouluopintoihin esimerkiksi kuvataiteen pariin tai sitä eri tavoin soveltaville aloille. Meiltä valmistuttuasti sinulla on vahva kuvan tekemisen perusosaaminen, joka antaa varmuutta valintakokeisiin ja jatko-opintoihin. Tutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, eli valmistumisen jälkeen voit hakeutua jatko-opintoihin haluamallesi alalle ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Kuvataiteen osaajana voit työskennellä kulttuurilaitosten palveluksessa. Voit myös työllistää itsesi taidetuotteita ja -palveluja tarjoavana itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinnon sisältö

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä.

Pakollinen tutkinnon osa on media-alalla toimiminen (15 osp), jonka aikana perehdyt media-alan toimintaympäristöihin ja käytäntöihin sekä mediamateriaalien valmistamiseen.

Kuvataiteen osaajaksi opiskelevana suoritat kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käyttö -tutkinnon osan (30 osp), jossa opit laajasti ammattialasi tekniikoita ja visuaalisten ratkaisujen tekemistä.

Voit rakentaa tutkintosi oman näköiseksi valinnaisista tutkinnon osista. Kuvataiteen osaajaksi opiskeleva voi löytää sopivia tutkinnon osia esimerkiksi seuraavista:

Laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. Opiskelet valinnaisia tutkinnon osia omien uratavoitteidesi mukaisesti.

Jos sinulla on ylioppilastutkinto tai aiempi ammatillinen perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien osaaminen tunnustetaan pääasiallisesti aiemmista opinnoista. Et siis opiskele meillä esimerkiksi matematiikkaa tai kieliä, jos olet hankkinut osaamisen jo aiemmissa opinnoissasi.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • yhteiskunta- ja työosaaminen

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löytyvät täältä Ammatillisten perustutkintojen e-perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa sekä työelämässä. Ammatillista osaamistasi harjaannutetaan monipuolisissa käytännön työtehtävissä asiakastöissä. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Jatkokoulutus

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua työelämään tai jatko-opiskelemaan. Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Lisäksi voit kehittää osaamistasi työn ohessa esimerkiksi ammatillisen lisäkoulutuksen avulla.

Kansainvälisyys

Voit opiskella ulkomailla myös koulutus- tai oppisopimuksella. Saat kansainvälistä työkokemusta omalta alaltasi, parannat kielitaitoasi, opit elämään erilaisessa ympäristössä sekä tutustut vieraisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta ja taitoja työskennellä erilaisissa kulttuureissa.

Hakeminen

Koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Opinnot voit aloittaa joustavasti silloin kun sinulle sopii. Jos sinulla on aikaisempi lukio- tai ammatillinen tutkinto, voit valmistua meiltä jopa kahdessa vuodessa.

Yhteishaussa meille voi hakea opiskelemaan vuosittain helmi-maaliskuussa.
Hakeminen yhteishaussa tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.

Kysy lisää!

Mustakallio Inga

Mustakallio Inga
pt. tuntiopettaja, kuvallinen ilmaisu

inga.mustakallio@brahe.fi

040 135 9133

Kansainvälisyysyhteyshenkilö, Mediakeskus Lybecker