Hyppää sisältöön

Laboratorioalan perustutkinto Laborantti

Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen korostavat alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa.

Opinnoissa tehdään laboratorion perustöitä ja käytetään erilaisia laitteita, kuten pH-mittareita. Laboranttiopiskelijat valmistavat uusia aineita synteesien avulla sekä tutkivat näytteitä mikrobiologisten ja biokemiallisten kokeiden avulla. Laborantti voi työssään esim. tutkia ympäristönäytteitä tai varmistaa tuotteiden laatua.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Laboratorion perustyöt 40 osp
 • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, 25 osp
 • Bioanalytiikka 25 osp
 • Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.

 • Biotekniset sovellukset 10 osp
 • Elintarvikeanalytiikka 10 osp
 • Laiteanalyysien sovellukset 10 osp
 • Teollisuuden prosessit 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 •   matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 •   viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 •   yhteiskunta- ja työosaaminen

Lisätietoa tutkinnosta ePerusteissa.

Lisätietoa

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.

Kysy lisää!

Kauro Kristiina

Kauro Kristiina
lehtori, laboratorioala

kristiina.kauro@brahe.fi

050 576 6653

Heikkinen Taru

Heikkinen Taru
opettaja, laboratoriala

taru.heikkinen@brahe.fi

040135 7184

Laboratorioalan kansainvälisyysyhteyshenkilö
Ojala Satu

Ojala Satu
ammatillinen ohjaaja/laboratorioala

satu.ojala@brahe.fi

040 135 7197