Hyppää sisältöön
Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilualan osaamisala

Verhoilija artesaani

Verhoilualan opinnoissa saat vahvat perustaidot toimia verhoilijana. Tutkinnon suorittamisen aikana perehdyt erityisesti kalusteiden kunnostamiseen liittyvään verhoilutyöhön. Opinnoissa korostuvat perinteinen kalusteverhoilu sekä erilaiset erikoisosaamista vaativat verhoilutyöt kuten ajoneuvo- ja veneverhoilu. Opinnot valmentavat sinua valitsemaan kestäviä materiaaleja eri tarkoituksiin huomioiden kestävän kehityksen merkityksen työskentelyssä. Myös valmiudet yrittäjyyteen ovat olennainen osa alan opintoja. Opinnoissa edetään tehden verhoilun asiakastöitä tai voit suorittaa opinnot myös joustavasti työelämästä käsin.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Tutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
 • Verhoilu 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm.

 • Korjaaminen taideteollisuusalalla 15 osp
 • Verhoilualan syventävät opinnot 15 osp
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • yhteiskunta- ja työosaaminen

Lue lisää tutkinnosta ePerusteissa

Lisätietoa

 • Opinnot voi suorittaa oppilaitoksessa tai koulutus- tai oppisopimuksella alan työpaikoilla.
 • Opetukseen voi sisältyä myös verkossa tehtäviä opintoja.
 • Alasta kiinnostunut voi tulla tutustumaan alan opetukseen, yhteydenotot suoraan alan opettajiin.
 • Opetus sisältää teoriaa, käytännön harjoitustöitä sekä asiakastöitä.

Kysy lisää!

Mahlamäki Eva

Mahlamäki Eva
pt. tuntiopettaja, verhoilu

eva.mahlamaki@brahe.fi

040 808 6903