Hyppää sisältöön

Ammattikorkeakouluopinnot Raahessa

Ammattikorkeakouluopinnot Koulutuskeskus Brahessa

Koulutuskeskus Brahessa voit opiskella myös korkeakoulututkinnon. Raahe onkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen yhteistyön edelläkävijä. Tarjolla on sekä monimuoto- että päiväopetuksena toteutettuja AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia. 
Koulutuskeskus Brahe aloitti yhteistyön Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa keväällä 2018. Ensimmäisenä käynnistettiin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus monimuotototeutuksena. Sitä seurasi koneinsinöörikoulutus monimuotona 2019 ja syksyllä 2020 pelialan/tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus päiväopintoina. Kone- ja rakennusinsinöörikoulutukset ovat pyörähtäneet käyntiin jo toistamiseen ja syksyllä 2021 alkaa sairaanhoitajakoulutus. 

Kysy lisätietoa hakijan palveluista

Käynnissä olevat AMK-opinnot

Parhaillaan Raahessa on käynnissä neljä eri AMK-koulutusta sekä monimuotototeutuksena että päiväopetuksena.

Konetekniikka: insinööri (AMK), päiväopetus (käynnistyi syksyllä 2020)
Konetekniikan insinöörikoulutuksessa koulutus on käytännönläheistä ja siinä pääse perehtymään tuotantoprosessien suunnitteluun, toimintaan ja hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka. Koulutuksessa opiskellaan robotiikan, koneälyn ja automaation soveltamista teollisuudessa sekä tehdään konkreettisia töitä, toimeksiantoja ja tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutuksessa opiskellaan perustietoja myös matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, tietotekniikassa ja teollisuuden eri ammattiaineissa. Lue lisätietoja konetekniikan insinöörikoulutuksesta

Peliala, tietojenkäsittely: tradenomi (AMK), päiväopetus (käynnistyi syksyllä 2020)
Pelialan opinnoissa opiskellaan peliohjelmoinnin, peligrafiikan tai pelituottamisen osa-alueilla. Pelialan koulutuksen tavoitteena on pelien kehittämisen erikoisosaamisen kehittäminen. Pelialan ammattilaiseksi opiskelleista voi tulla asiantuntija pelinkehitystiimiin tai erilaisiin peli- ja ohjelmistokehityksen koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin. Lue lisätietoja tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksesta

Konetekniikka: insinööri (AMK), monimuotokoulutus (käynnistyi keväällä 2019)
Konetekniikan insinöörikoulutus käynnistyi tammikuussa 2019. Koneinsinöörikoulutuksen käynnistämistä varten tehtiin kyselytutkimus koneinsinöörien tarpeesta Raahen talousalueella tulevina vuosina. Seutukunnassa toimivien yritysten mukaan Raahen talousalueen kone- ja metallialan yrityksissä tarvitaan arviolta 120 uutta koneinsinööriä lähivuosina (lähde: Koulutuskeskus Brahen, Raahen kaupungin ja Raahen kauppakamariosaston toteuttama selvitystyö).

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: insinööri (AMK), monimuotokoulutus (käynnistyi keväällä 2018 ja syksyllä 2020)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen, rakennetekniikkaan ja kiinteistöjen kunnossapitosuunnitteluun. Koulutus antaa kaikille opiskelijoille laajat rakennustuotannon sekä kiinteistönpidon johto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin liittyvät perustaidot, joita opiskelija voi syventää vaihtoehtoisten ammattiopintojen kautta.

Ajankohtaista

23.7.2020

Syksyn opintojen aloitus Koulutuskeskus Brahessa / koronatiedote opiskelijoille

Tervetuloa opiskelemaan! Opintonsa aloittavat opiskelijat ovat saaneet kesällä kutsukirjeen, jonka yhteydessä on annettu ohjeet opintojen aloituksesta. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja saavu oppilaitokseen kutsukirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Jatkavien opiskelijoiden osalta jokainen vastuuopettaja on tiedottanut / tiedottaa, miten opinnot jatkuvat syksyllä 2020.