Hyppää sisältöön

Koulutuskeskus Brahen monikampusmalli

Korkeakouluyhteistyötä on Raahessa kehitetty Monikampus-alustamallilla. Seutukunnalle tärkeät korkeakoulutukset tuodaan alueelle olemassa olevia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Koulutuskeskus Brahen Monikampus -mallin yhtenä tavoitteena on vastata Raahen seutukunnan yritys- ja työelämän osaajatarpeisiin sujuvoittamalla osaavan työvoiman saatavuutta niin toisen asteen kuin korkea-asteen osaajien osalta.

Koulutuskeskus Brahen kaikille koulutusaloille rakennetaan myös polku- ja väyläopinnot yhteistyökorkeakouluihin. Pisimmälle on viety media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon väylä peligraafikoksi, jossa opiskelija suorittaa perusopintojen ohella 60 op AMK-opintoja Kajaanin ammattikorkeakouluun. Opinnoista saa kelpoisuuden jatkaa opintoja suoraan Kajaanin ammattikorkeakoulussa osallistumatta valintakokeeseen. 

Väylä- ja polkuopintotarjonta

Pelialan AMK-polkuopinnot Koulutuskeskus Brahessa 

OAMK Highway -väyläopinnot tekniikan ja luonnonvara-aloille

Syksystä 2021 alkaen on tarjolla tekniikan ja luonnonvara-aloille OAMK Highway -väyläopinnot Oulun ammattikorkeakouluun. Opinnot koostuvat 15 op:stä, jotka suorittamalla toisen asteen opiskelija varmistaa opinto-oikeuden Oulun ammattikorkeakouluun. Opinnot ovat maksuttomia ja ne voi suorittaa Koulutuskeskus Brahen tai Raahen lukion toisen asteen opintojen aikana. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun väylä- ja polkuopintotarjonta

Centria ammattikorkeakoulun väylä- ja polkuopintotarjonta

Lapin ammattikorkeakoulun väylä- ja polkuopintotarjonta