Hyppää sisältöön

Opetusmaatila

Opetusmaatilan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille ajanmukainen ja laadukas paikka harjoitella käytännön eläintenhoidon ja viljelyn taitoja. Peltoviljelyn tavoitteena on tuottaa karkearehut nautakarjalle, tarjota riittävästi laidunta lehmille ja hevosille ja hoitaa opetusmaatilan peltoja kestävällä tavalla niiden viljelykuntoa kehittäen ja ylläpitäen.

Lypsykarjatalouden tavoitteena on tuottaa ensiluokkaista maitoa taloudellisesti ja eläinten hyvinvoinnista huolehtien.

Hevostalouden opetuksellisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on hevosten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä valmennettavien hevosten eteneminen valmennuksessa kullekin hevoselle asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti.

Opetusmaatilalla on:

  • 50 lypsylehmän pihattonavetta. Opiskelijoiden rakentamassa kylmäpihatossa on ummessa olevat lehmät. Hiehot ovat yrittäjien omassa navetassa.
  • 80 ha peltoa

Pellon käyttö:

  • rehuohraa n. 15 ha
  • rehukauraa n. 10 ha
  • säilörehua n. 35 ha
  • kuivaheinää n. 5 ha
  • lehmä- ja hevoslaidunta n. 15 ha

Opetusmaatilan navetta on rakennettu vuonna 2005. Opetusnavetassa on tilat n. 50 lypsylehmälle ja 15 vasikalle. Ummessa olevien osastolle mahtuu 10 lehmää. Hiehot ovat opetusnavetan toiminnasta vastaavien yrittäjien omassa navetassa. Koulun navettarakennuksen kerrosala on 1160 m³. Rakennuksen harjakorkeus on yhdeksässä metrissä. Rakennuksessa on myös rehunvarastointitila sekä yläkerrassa luokkahuone, josta voi seurata alapuolisen lypsyaseman ja opetusnavetan tapahtumia. Navetan yhteydessä on laakasiilot säilörehun varastointia varten ja 1600 m³:n lietesäiliö. Navetassa on 2 x 4 -paikkainen, kalanruotomallinen lypsyasema. Lypsimissä on automaattiset irroittimet sekä virtaukseen perustuva maidon mittaustekniikka. Lypsimiin voidaan ohjelmoida myös lehmäkohtainen lypsyohjelma hieronta- ja stimulointiominaisuuksilla.

Ruokinnassa lehmät saavat seosrehua vapaasti. Rehu jaetaan ruokintapöydälle kiskoruokkijalla neljä kertaa päivässä. Eläinten hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan parsipetien avulla, mitkä ovat asennettu niin lehmille kuin hiehoillekin. Lehmät ulkoilevat talvella ja kesällä, hiehot laiduntavat kesäisin.

Keskituotos on tällä hetkellä 9 800 kg (energiakorjattu maitotuotos yli 9 500 kg), valkuais- % on 3,68 ja rasva- % on 4,8. 12 kk keskimääräinen solupitoisuus on n. 82 000 kpl/ml. 

Koulun lypsykarja on pääosin rodultaan ayrshireä, lisäksi löytyy holsteinlehmiä.

Opetusnavetan toiminnasta vastaavat yrittäjät

Eveliina Rantala puh. 050 0474 836 ja Marko Rantala puh. 044 5585 136